Nokian kaupunki

Sähköinen asiointi

Tälle sivulle on koottu lomakkeita ja muita sähköisiä asiointipalveluja aihealueittain. Linkit ohjautuvat suoraan sivulle, josta lomake tai palvelu löytyy. Esimerkiksi vesimittarlukeman voi ilmoittaa kulutus-web -ohjelmalla. Myös kuntalaisaloitteen voi tehdä sähköisesti kotisivujemme kautta.

Ajoneuvon siirtopyyntö yksityiseltä alueelta

Ajoneuvon siirtopyyntö

Ikäihmisten palvelut

Omaishoidontukihakemus

Kaivu- ja sijoitusluvat

Katu- ja sijoituslupahakemus

Maaseutuasiat

Winterin pienviljelysrahaston lainahakulomake

Muita maaseutuelinkeinoihin liittyviä lomakkeita löytyy Lempäälän maaseutuhallinnon sivuilta.

Rakentaminen ja rakennusvalvonta

Työnjohtajahakemukset

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu (suomi.fi)

Rakennuslupa (lupapiste.fi)

Vesilaskutus

Kulutus-web