Nokian kaupunki

Rakentamisen poikkeamislupapäätökset

11.10.2017

11.10.2017 - 13.11.2017