Nokian kaupunki

Kankaantaan koulun, Myllyhaan koulun ja Nokian lukion tila- ja investointiratkaisut

9.2.2017

Kuntalaisilta 21.2.2017 klo 18.00 Nokian lukion Nokia-salissa

Nokian kaupunginvaltuuston käsittelyyn on kevään 2017 aikana tulossa Kankaantaan koulun, Myllyhaan koulun ja Nokian lukion tila- ja investointiratkaisut lähivuosina. Näistä kohteista akuutein tilanne on Myllyhaan koululla, jonka toiminta siirretään väistötiloihin Harjuniityn koulun yhteyteen lukuvuoden 2017 - 2018 alusta alkaen rakenteiden laajojen kosteusvaurioiden vuoksi. Väistötiloista on tehty hankintapäätös kahdelle lukuvuodelle eteenpäin. Elinkaarilaskelman mukaan Myllyhaan koulua ei ole järkevää peruskorjata.

Kesällä 2016 Nokian koulukiinteistöissä tehtyjen kuntotutkimusten pohjalta Kankaantaan koulun osalta todettiin, että se on peruskorjattava viimeistään 2020-luvun alkuvuosina. Kankaantaan koulu on talotekniikaltaan vanhentunut sekä tiloiltaan ahdas ja epäkäytännöllinen.

Tredu-Kiinteistöt Oy on tehnyt Nokian kaupungille tarjouksen siitä, että se rakentaa Nokian lukiolle tilat Kankaantaankadun ammattioppilaitos Tredun yhteyteen. Ratkaisulla tavoitellaan samankaltaista toisen asteen kampusaluetta kun on Ylöjärvellä Valo ja Lempäälään valmistumassa Virta. Tämän ratkaisun toteutuessa Nokian lukion kiinteistö jäisi muuhun koulukäyttöön ja olisi näin hyödynnettävissä muita kouluinvestointeja suunniteltaessa.

Nokian kaupungin sivistyspalveluissa ja tilapalveluissa selvitellään ja valmistellaan eri vaihtoehtoja kouluinvestointien toteutukselle päätöksentekoa varten. Investointivaihtoehdoista järjestetään esittely- ja keskustelutilaisuus kuntalaisille tiistaina 21.2.2017 klo 18.00 Nokian lukion Nokia-salissa. Investointiesitystä käsittelee ensimmäisenä kasvatus- ja opetuslautakunta 15.3.2017 ja sen jälkeen esitys menee kaupunginhallituksen kautta valtuuston päätettäväksi.