Nokian kaupunki

Todistukset lapsen sairaudesta

1.6.2017

1.6.2017 alkaen todistukset lapsen sairaudesta saat oman alueesi sairaanhoitajalta.

Kesäkuun alusta alkaen sairaan lapsen kanssa kotiin jääminen vaatii käynnin oman alueen sairaanhoitajalla, mikäli työnantaja edellyttää selvitystä lapsen sairaudesta. Tähän saakka työssä käyvä vanhempi on saanut todistuksen puhelimitse, mutta jatkossa se onnistuu vain poikkeustapauksissa. Sellaisiksi voidaan määritellä esimerkiksi pandemia tai poikkeuksellinen epidemiatilanne. Syy muutokseen on Valviran ja aluehallintovirastojen vuonna 2014 tekemä linjaus, jonka mukaan "sairaan lapsen hoidosta todistusta annettaessa terveydenhuollon ammattihenkilön on vakuututtava kirjaamiensa seikkojen todenperäisyydestä". Vapaasti suomennettuna hoitajan on siis pystyttävä omin silmin varmistamaan, että lapsi todella on sairas. Lääkärillä käyntiä muutos ei edellytä, jollei työnantaja niin vaadi. Sairaanhoitaja voi kirjoittaa hoitoselvityksen alle 10- vuotiaan lapsen sairaudesta vanhemman työnantajalle.

Ensisijassa ajan voi varata arkena klo 8–9.30 soittamalla oman alueen sairaanhoitajalle.

Lisäksi ohjaus- ja neuvontanumero (03) 5652 1060 palvelee asiakkaita arkipäivisin klo 8-15 välisenä aikana.