Nokian kaupunki

Kuntavaalit 2017

Kuntavaalit 2017 järjestetään sunnuntaina 9.4.2017. Vaalipäivänä (9.4.2017) äänestää voi kello 9.00-20.00 välisenä aikana.

♦ Ennakkoäänestys kotimaassa keskiviikosta tiistaihin 29.3. - 4.4.2017.
♦ Ennakkoäänestys ulkomailla keskiviikosta lauantaihin 29.3. - 1.4.2017.

Kuntavaaleissa saa äänestää vain oman kotikunnan ehdokasta.

Sunnuntaina 9.4.2017 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan Nokian kaupunginvaltuustoon 51 valtuutettua ja heille kuntalain 17.1 §:n mukainen määrä varavaltuutettuja valtuuston toimikaudeksi 2017 - 2021. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta ja se alkaa vaalivuoden kesäkuun alusta.

Ehdokasasettelu ja niihin liittyvien asiakirjojen jättäminen

Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on annettava ehdokashakemukset sekä ilmoitukset mahdollisista puolueiden vaaliliitoista ja valitsijayhdistysten yhteislistoista Nokian kaupungin keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.2.2017 ennen klo 16.00.

Vaaleja koskevia asiakirjoja ottavat vastaan kaupungintalolla (kaupungintalon 2. kerros, Harjukatu 23) arkipäivisin to-pe 16.-17.2.; ma-ti 20.-21.2.; to 23.2., pe 24.2. ja ma 27.2.2017 klo 9.00-15.00 sekä ti 28.2.2017 kello 9.00-15.59:

- keskusvaalilautakunnan sihteeri, hallintojohtaja Pauliina Mäenpää puh. 050 395 6376 ja

- hallintosihteeri Berita Leppänen

Asiakirjat voi lähettäjän vastuulla toimittaa myös postitse Nokian kaupungin keskusvaalilautakunnalle osoitteella: PL 2, 37101 NOKIA.

Äänioikeus kuntavaaleissa

Äänioikeus toimitettavissa kuntavaaleissa on:
1) Suomen ja muun EU:n jäsenvaltion kansalaisella sekä Islannin tai Norjan kansalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on 17.2.2017,
2) muun kuin 1 kohdassa mainitun valtion kansalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on 17.2.2017 ja jolla on tuolloin ollut kotikunta Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan,
3) henkilöllä, joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 17.2.2017 edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut maistraatille viimeistään 16.2.2017 haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa.

Ilmoitus äänioikeudesta eli ilmoituskortti lähetetään kotiin

Väestörekisterikeskus ja maistraatit pitävät äänioikeusrekisteriä, jossa ovat kaikkien äänioikeutettujen tiedot. Maistraatti lähettää viimeistään 16.3.2017 ilmoituksen äänioikeudesta eli ilmoituskortin jokaiselle äänioikeutetulle. Ilmoituskortissa on ohjeita äänestämisestä.