Nokian kaupunki

Nuorisovaihdon pohjoismaiset ystävyyskaupungit

Pohjoismaisten ystävyyskuntasuhteiden voidaan katsoa syntyneen Blönduosia lukuun ottamatta vuonna 1962, jolloin Mossissa Norjassa pidettiin kunnallismiesten ystävyysviikko. Siellä olivat mukana Karlstadin, Horsensin, Mossin ja Nokian edustajat. Vuonna 1980 Nokialla järjestettiin kuntatapaaminen, jossa oli mukana ensi kertaa edustaja myös Blönduosista.

Tänä päivänä ystävyyskuntatoiminta on yksi nuorisovaihdon muoto. Siitä vastaa vapaa-aikakeskus. Pohjoismaisten ystävyyskuntiemme väliset nuorisovaihdot ovat toiminnalisia nuorisotapaamisia, joissa nuoret itse ovat keskeisessä roolissa sekä tapahtumien suunnittelussa että toteutuksessa. Kustakin maasta osallistuu 10 nuorta ja 1–2 työntekijää (Islanti: 5 nuorta ja yksi ohjaaja). Tapaamiset ovat luonteeltaan sellaisia, että ne lisäävät yhteisöllisyyttä ja nuorten välistä kanssakäymistä.

Muutoin nuorten kansainvälisyyskasvatusta tuetaan nuoritoimessa ja kouluissa kuhunkin ikäryhmään sopivalla tavalla mm. Euroopan Unionin nuorille tarkoitettujen vaihto-ohjelmien kautta.

Nuorisovaihdon ystävyyskaupungit

Karlstad Ruotsissa

Karlstads kommun
Kommunstyrelsens Hus
Tingvallagatan 1 C
65184 Karlstad
SVERIGE

Moss Norjassa

Moss kommune
Postboks 175
1501 Moss
NORGE

Horsens Tanskassa

Horsens kommune
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
DANMARK

Blöndúos Islannissa

Kommunalstyrelsen i Blönduos
540 Blöndúos
ISLAND