Nokian kaupunki

Päätöksenteko

Nokian kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, jossa on 51 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa.

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Kaupunginhallituksessa on yhdeksän jäsentä.

Lautakunnat 1.6.2017 alkaen: keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kaupunkikehityslautakunta, perusturvalautakunta, sivistyslautakunta sekä rakennus- ja ympäristölautakunta. Lautakuntien toimintakausi on sama kuin valtuustolla eli neljä vuotta (1.6.2017-31.5.2021).

Lautakunnat 31.5.2017 saakka: keskusvaalilautakunta, kasvatus- ja opetuslautakunta, vapaa-aikalautakunta, perusturvalautakunta, kaupunkikehityslautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta sekä tekninen lautakunta.