Nokian kaupunki

Päätöksenteko

Nokian kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, jossa on 51 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa.

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Nokian kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, jossa on 51 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa.

Kaupunginhallituksessa on yhdeksän jäsentä. Hallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Lautakuntia on kuusi: keskusvaalilautakunta, kasvatus- ja opetuslautakunta, vapaa-aikalautakunta, perusturvalautakunta, rakennus- ja ympäristölautakunta sekä tekninen lautakunta. Lautakuntien toimintakausi on yhtä pitkä kuin valtuuston, eli neljä vuotta.