Nokian kaupunki

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja tarvittaessa muiden kaupungin toimielinten tarkastetut pöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Lisäksi viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään vastaavasti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä kaupungin verkkosivuilla.

Toimielinten esityslistat julkaistaan myös kaupungin verkkosivuilla.

Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat luettavissa alla olevien linkkien kautta. Toimielinten pöytäkirjat on luettavissa verkkosivuilla puolentoista vuoden ajan.

Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

Tarkastuslautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vanhempia pöytäkirjoja voi tilata kirjaamosta tai pyytää etukäteen nähtäväksi. Kirjaamon yhteystiedot: puh. (03) 5652 0010 tai kirjaamo@nokiankaupunki.fi. Lautakuntien vanhempia pöytäkirjoja voi tiedustella kunkin palvelualueen kirjaamosta:

kasvatus-jaopetuskeskus@nokiankaupunki.fi
kaupunkikehityspalvelut@nokiankaupunki.fi
perusturvakeskus@nokiankaupunki.fi

Yhteisten toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan, alueellisen jätehuoltolautakunnan sekä elinvoima- ja osaamislautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat sekä niiden alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat luettavissa Tampereen kaupungin verkkosivuilta alla olevan linkin kautta.

Tampereen kaupungin esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Lisäksi Pirkkalan kunnan alaisen ympäristöterveyslautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat sekä sen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat luettavissa Pirkkalan kunnan verkkosivuilta alla olevan linkin kautta.

Pirkkalan kunnan esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Ohjeet esityslistojen ja pöytäkirjojen katseluun

Esityslistojen ja pöytäkirjojen katseluun tarvitset työasemallesi Word-tekstinkäsittelyohjelman. Liitteet ovat Word, pdf, tif ja Excel -tiedostoja. Jos työasemallesi ei ole asennettu näitä ohjelmia, voit ladata ilmaiset katseluohjelmat alla olevista linkeistä.

Pdf -dokumenttien ilmaisen katseluohjelman voit ladata tästä.

Word -dokumenttien katselemiseen tarvittavan ilmaisen katseluohjelman voit ladata tästä.

Excel -dokumenttien ilmaisen katseluohjelman voit ladata tästä.

Tiff-muotoisen liitteen avaamiseen tarvitset kuvankatseluohjelman, esimerkiksi Imaging, joka tulee WindowsXP, Windows NT ja Windows2000 -käyttöjärjestelmien mukana.