Nokian kaupunki

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja tarvittaessa muiden kaupungin toimielinten tarkastetut pöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävä kaupungin verkkosivuilla.
Toimielinten esityslistat julkaistaan myös kaupungin verkkosivuilla.
Esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa alla olevan linkin kautta.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistojen ja pöytäkirjojen katseluun tarvitset työasemallesi Word-tekstinkäsittelyohjelman. Liitteet ovat Word, pdf, tif ja Excel -tiedostoja. Jos työasemallesi ei ole asennettu näitä ohjelmia, voit ladata ilmaiset katseluohjelmat alla olevista linkeistä.

Pdf -dokumenttien ilmaisen katseluohjelman voit ladata tästä.

Word -dokumenttien katselemiseen tarvittavan ilmaisen katseluohjelman voit ladata tästä.

Excel -dokumenttien ilmaisen katseluohjelman voit ladata tästä.

Tiff-muotoisen liitteen avaamiseen tarvitset kuvankatseluohjelman, esimerkiksi Imaging, joka tulee WindowsXP, Windows NT ja Windows2000 -käyttöjärjestelmien mukana.

 __________________________________________________________________
 

Tampereen kaupungin alaisia seudullisia toimielimiä

Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston esityslistat ja pöytäkirjat

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (mukaan lukien Nokia) ovat neuvotelleet yhteisen jätehuollon yhteistoiminta-alueen ja jätehuoltoviranomaisen perustamisesta. Kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 20.8.2012 § 83 hyväksyä yhteistoimintasopimuksen, jolla perustetaan jätehuollon yhteistoiminta-alue, jonka isäntäkuntana toimii Tampereen kaupunki. Yhteistoimintasopimuksen mukaan kuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena toimii Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan alainen jätehuoltojaosto.
 
Jätehuoltojaoston esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät sähköisessä muodossa Tampereen kaupungin kotisivuilta: http://www.tampere.fi/ / Hallinto ja talous / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja esityslistat; Esityslista- ja pöytäkirjahaku / Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaosto (JATEJ).
 

Tampereen seudullisen joukkoliikennelautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Seudullisen joukkoliikennelautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät sähköisessä muodossa Tampereen kaupungin kotisivuilta: http://www.tampere.fi/ / Hallinto ja talous / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja esityslistat; Esityslista- ja pöytäkirjahaku / Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta (JOLILA)
 
 

Osaamis- ja elinkeinolautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Osaamis- ja elinkeinolautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät sähköisessä muodossa Tampereen kaupungin kotisivuiIta: http://www.tampere.fi/  / Hallinto ja talous / Päätöksenteko / Pöytäkirjat ja esityslistat; Esityslista- ja pöytäkirjahaku / Osaamis- ja elinkeinolautakunta (OSELA).