Nokian kaupunki

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto on Nokian kaupungin ylin päättävä elin, joka valitaan kunnallisvaaleissa vaalivuotta seuraaviksi neljäksi kalenterivuodeksi.

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta ja sen tulee:

1) päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista
2) päättää hallinnon järjestämisen perusteista
3) päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio
4) päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
5) päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista
6) päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
7) valita jäsenet kunnan toimielimiin, ellei muuta ole säädetty
8) päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
9) valita tilintarkastajat
10) hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta
11) päättää muista valtuuston päätettäväksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Kaupunginvaltuusto voi siirtää valtaansa edelleen muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille, edellä lueteltuja tehtäviä ei kuitenkaan voi siirtää.
Nokialaiset voivat vaikuttaa asioiden käsittelyyn kaupunginvaltuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden kautta. Yhteyttä voi ottaa myös suoraan asiaa hoitavaan viranhaltijaan.

Osoite: Harjukatu 23, PL 2, 37101 NOKIA

Kokousaikataulu

Kaupunginvaltuuston esityslista on nähtävänä 7 päivää ennen kokousta ja pöytäkirja kokouksen jälkeen saman viikon perjantaina.

Kokoukset (pvm)Esityslistat (nettipv)Pöytäkirjat (nettipv)
28.08.201721.08.201701.09.2017
02.10.201725.09.201706.10.2017
13.11.201706.11.201717.11.2017
11.12.201704.12.201715.12.2017

Aikataulumuutokset ovat mahdollisia.

 

 

Esityslistat ja pöytäkirjat