Nokian kaupunki

Häpesuon vanhan kaatopaikan puhdistaminen

Häpesuon vanha kaatopaikka sijaitsee nykyisen Yrittäjäkadun varrella lähellä Nokian kaupungin keskustaa. Kaupungin kaatopaikka on ollut toiminnassa vuosina 1946–1964. Sen arvioitu laajuus on 1,6 hehtaaria. Vanha kaatopaikka-alue sijaitsee pohjavesialueella, josta tulee suuri osa Nokian kaupungin käyttövedestä. Vaikka pohjavesi ei alustavien tutkimusten mukaan ole välittömässä vaarassa, niin puhdistamisella Nokian kaupunki haluaa varmistaa sen, että näin on myös tulevaisuudessa. Lisäksi entisen kaatopaikka-alueen mahdollinen lisärakentaminen tai käyttötarkoituksen muutokset edellyttävät että alue puhdistetaan.

Nokian kaupunginvaltuusto hyväksyi Yrittäjäkadun alueen uuden asemakaavan (10.12.2012 §127), jossa lähtökohtana on kaatopaikan puhdistaminen kokonaan ennen alueen rakentamista. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä (kaupunginvaltuusto 17.6.2013 §79) Häpesuon vanhan kaatopaikan puhdistamista varten tehtiin 12,1 miljoonan euron suuruinen satunnaisten kulujen kirjaus, jolla siis varauduttiin tulevina vuosina edessä olevaan puhdistustyöhön. Vanhan kaatopaikan ennallistamisen kokonaiskustannuksista ei ole vielä tarkkaa tietoa.

Nokian kaupunki vastaanotti Aluehallintoviraston myöntämän ympäristöluvan Häpesuon vanhan kaatopaikka-alueen puhdistamiseksi 15.10.2014. Lupa oli nähtävillä 14.11.2014 saakka, jonka jälkeen lupa on saanut lainvoiman.

Puhdistuksesta tiedottaminen
Tälle sivulle kootaan kaikki aiheeseen liittyvät tiedotteet. Oikopolku sivulle löytyy kaupungin kotisivujen etusivulta ”Ajankohtaista” -osiosta. Lisäksi tiedotteet julkaistaan myös kaupungin kotisivujen ”Uutiset” -osiossa.

Lisätietoja hankkeesta:
Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Jouni Saranpää
p. (03) 5652 0690