Nokian kaupunki

Kasvatus ja opetus

 

Nokian kaupungin sivistyspalveluiden kokonaisuuden muodostavat varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus ja kansalaisopistotoiminta. Niiden tehtävissä työskentelee lähes 800 henkilöä noin 53 M€ vuosibudjetilla.

Nokialla on 21 päiväkotia, 12 perusopetuksen alakoulua, kaksi perusopetuksen yläkoulua, lukio ja kansalaisopisto. Alle kouluikäisten esiopetus on järjestetty osana varhaiskasvatusta. Pienten koululaisten iltapäivätoiminta tapahtuu kouluilla.

Kehitämme Nokialla varhaiskasvatuksen ja koulutuksen toimintoja systemaattisesti. Varhaiskasvatus perustuu voimassa olevaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Opetuksen sisällöt määritellään kunta- ja koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa.

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportaisen tuen avulla pyrimme riittävän varhain helpottamaan oppimisen haasteita, jotta vältyttäisiin vaikeuksien syvenemiseltä. Nokialaisten lasten ja nuorten käytössä ovat muun muassa laadukkaat koululääkäri-, koulupsykologi- ja koulukuraattoripalvelut.

Nokian lukio on monipuolinen yleislukio, jossa on laaja kielivalikoima ja mahdollisuus suorittaa muun muassa teatteri-ilmaisun, puheviestinnän, kuvataiteen ja urheiluvalmennuksen kursseja. Pirkan opiston opinto-opas jaetaan syksyisin jokaiseen kotiin. Nokialla on tarjolla myös monipuolinen kattaus Tredun alaista ammattikoulutusta.

Haluamme Nokian kaupungin varhaiskasvatuksen ja opetuksen eri tehtävissä osaltamme turvata lasten ja nuorten laadukas kehittyminen. Tällä kasvun ja kehittymisen polulla yhteistyö niin huoltajien kuin eri ammatillisten tahojenkin kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Tavoitteemme on yhteinen.

Yhteystiedot

Sivistyspalvelut
Virastotalo, alakerta
Harjukatu 21

Puhelin: 03 5652 2000

Va sivistysjohtaja Pauliina Pikka
040 133 4770

Johtava rehtori Kari Lähde
040 133 4797

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

Sähköposti:
kasvatus-jaopetuskeskus(a)nokiankaupunki.fi

Pirkan opiston toimisto
Nokian valtatie 25 A 
Kanslia: (03) 5652 2500

Kaupungin puhelinvaihde:
(03) 5652 0000, klo 8-16.