Nokian kaupunki

Nokianvirran koulussa alkavat korjaukset

24.2.2017

Nokianvirran koulussa on kuluneen syksyn ja talven aikana tehty rakenteiden kuntotutkimuksia. Tutkimuksissa on selvinnyt, että osassa rakennusta on rakennusteknisistä ratkaisuista johtuvia kosteusongelmia.

- Ongelmat ovat tutkijoiden mukaan sellaisia, että ne voidaan korjata, tilapalvelupäällikkö Jari Lehtonen sanoo.

Rakennuksen ulkopuoliset korjaustoimenpiteet on jo osittain aloitettu. Korjauksia joudutaan tekemään myös rakennuksen sisällä, ja ne pyritään tekemään siten, että niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa normaalille koulutyölle.

-       Joka tapauksessa korjaustoimenpiteet jatkuvat syksyyn, ja ne suunnitellaan yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa, tilapalvelupäällikkö Lehtonen sanoo.

Nokianvirran koulussa on yli 570 oppilasta ja henkilökuntaan kuuluu noin 70 aikuista. Koulurakennuksen alkuperäinen osa on valmistunut 1950-luvulla. Koulua on laajennettu vuonna 1996. Koulu on toinen Nokian kaupungin kahdesta yläkoulusta.

Rakennusten kuntoarviot ovat osa kunnossapitoa

Kouluverkkoselvityksen yhteydessä teetettiin kuntoarviot kaikista Nokian kouluista vuosina 2015 ja 2016, uusimpia rakennuksia lukuun ottamatta. Kuntoarvio sisältää myös niin sanotun pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelman, joka antaa kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta, tulevista korjaustarpeista, niiden ajankohdista ja mahdollisista kustannuksista.

- Kuntoarviot ja suunnitelmat ovat pohjana tuleville investoinneille ja kunnossapitotoimille tulevan kymmenen vuoden aikajänteellä, Lehtonen kertoo.

Lisäksi ne sisältävät erilaisia toimenpide- ja lisätutkimussuosituksia. Näitä voivat olla esimerkiksi ikkunoiden tai julkisivun uusimiseen tai huoltoon liittyviä, rakennu ksen energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä lämpö-, vesi- ja sähkötekniikan korjaamiseen tai uusimiseen liittyviä toimenpiteitä.

Nokianvirran koulun oppilaiden huoltajille ja muille käyttäjille tiedotetaan korjaustöiden tilanteesta ja niiden edistymisestä tarpeen mukaan. Pääasiallisina tiedotuskanavina ovat Wilma ja Nokianvirran koulun kotisivut.