Nokian kaupunki

Perusturva ja terveys

Perusturvakeskus vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta Nokialla sekä edistää kuntalaisten hyvinvointia, turvallisuutta ja terveyttä.

Sosiaali- ja terveyspalveluja käyttää suurin osa kaupunkilaisista (esim. neuvolatoiminta, käynnit lääkärillä, vanhuspalvelut). Osa palveluista liittyy elämän erityistilanteisiin tai palveluja käyttää tietty kohderyhmä (esim. toimeentuloturva, vammaispalvelut, päihdepalvelut).

Perustuslaki turvaa jokaiselle oikeuden välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Tällöin edellytetään sitä, että henkilö ei itse kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa. Käytännössä tällä tarkoitetaan sitä, että jokaisella on oikeus saada katto pään päälle, välttämätön jokapäiväinen leipä sekä oikeus riittävän sairaanhoitoon.

 

 

Yhteystiedot

Perusturvapalvelut
Virastotalo, Harjukatu 21

Sähköposti:
perusturvapalvelut(a)nokiankaupunki.fi

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi.

Terveyskeskus, Maununkatu 12
(03) 5652 0000, 8-16
Faksi: (03) 5652 1007
Ensiapu: (03) 5652 1140
 

Yleinen hätänumero: 112

Kaupungin puhelinvaihde:
(03) 5652 0000, klo 8-16

Tietosuojavastaavien sähköpostiosoite:

perusturva.tietosuojavastaava@nokiankaupunki.fi