Nokian kaupunki

Ilmoituksenvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut

Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä palvelujaan ilman arvonlisäveroa sosiaalihuollon tarpeessa oleville henkilöille, jos toiminta on sosiaaliviranomaisen valvomaa. Palvelun tarve voi johtua asiakkaan toimintakyvyn rajoitteista tai muista henkilökohtaisista, päivittäistä selviytymistä haittaavista syistä.

Verohallinnon ohjeistuksissa sosiaalihuollon palveluiksi määritellään yksityinen lasten ja nuorten huolto, lasten päivähoito, vanhustenhuolto, kehitysvammaisten huolto, vammaisten palvelut ja tukitoimet, päihdehuolto ja muu tällainen toiminta.

Esimerkiksi ikäihmiset ja pitkäaikaissairaat voivat ostaa näitä palveluja ilman arvonlisävero-osuutta, jos palveluntuottaja täyttää tietyt vaatimukset. Palvelun myyminen arvonlisäverottomana edellyttää, että yksityinen palveluntuottaja on tehnyt ilmoituksen yksityisestä sosiaalipalvelusta siihen kuntaan, jonka alueella se tarjoaa palvelujaan.

Arvolisäverottomien sosiaalipalveluiden tuottaminen edellyttää, että palveluntuottaja: 

  1. Tekee kuntaan ilmoituksen toiminnasta (Valviran lomake liitteineen)
  2. Laatii omavalvontasuunnitelman (toiminnan ja laadun yksityiskohtainen kuvaus, Valviran lomake, ilmoituksen liitteeksi)
  3. Laatii asiakkaan kanssa palvelusuunnitelman
  4. Laatii asiakkaan kanssa palvelusopimuksen
Kunnan ylläpitämään rekisteriin merkittäviä palveluja ovat kotihoidon tukipalvelut ja yksityinen päivähoito. Muista palveluista pitävät rekisteriä aluehallintovirasto tai Valvira. Kunta antaa niistäkin lausunnon sekä valvoo toimintaa alueellaan. 
 
Lisätiedot:
vanhustyön johtaja Katja Uitus-Mäntylä
p. 040 779 9055
 
Ilmoituksen palautus:
Nokian kaupunki
perusturvakeskus
Harjukatu 21
37100 Nokia

Linkkejä:
Lisätietoa palvelujen arvonlisäverottomuudesta ja kunnan valvontavelvollisuudesta sekä lomakkeita yksityisten tuottajien rekisteröitymistä varten: