Nokian kaupunki

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto

Ajankohtaista:

Osa kouluterveydenhoitajista on ottanut käyttöön sähköisen ajanvarauksen koulutulokkaiden 1lk kesällä tehtäviin tarkastuksiin.
Tarkastuksessa käytettävän esitietolomakkeen voit tarvittaessa tulostaa tästä linkistä. Ota esitietolomake täytettynä tarkastukseen mukaan. Huomioi aikaa varatessasi alla oleva ohje toimipistetiedoista. Sähköiseen ajanvaraukseen emme valitettavasti saa tuota toimipaikkatietoa lisättyä.
 
Sähköiseen ajanvaraukseen pääset tästä linkistä
 
Huomioithan, että kesäaikana toiminta on keskitettyä seuraavilla kouluilla:
 
Tervasuon kouluuntulotarkastukset tehdään Koskenmäen koululla (Ketolanmäenkatu 2)
Viholan ja Taivalkunnan kouluuntulotarkastukset tehdään Nokian koululla (Puutteenkuja 5)
Myllyhaan kouluuntulotarkastukset tehdään Harjuniityn koululla (os. Lautamiehentie 1)
Tottijärven koululaiset voivat varata sähköisen ajan terveydenhoitaja Sanna Salopolulta. Vastaanotto on poikkeuksellisesti Maununkadulla, pääterveysasemalla, neuvolan tiloissa.
 
Tarkemmat yhteystiedot löydät vasemmalta valikosta kouluterveydenhoitaja -kohdasta.
 
 
 

Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoululaisille ja heidän perheilleen. Se on lakisääteistä ja maksutonta perusterveydenhuollon ehkäisevää palvelua. Jokaiselle koululle on nimetty oma terveydenhoitaja. Yhdelle terveydenhoitajalle saattaa kuulua useampikin koulu, joten koulun koosta riippuu onko hoitaja paikalla jokaisena koulupäivänä vai harvemmin.

Terveydenhoitaja voi ohjata koululääkärille tai muihin palveluihin tarpeen mukaan. Yhteistyötä tehdään kaikkien oppilaan kanssa toimivien tahojen kesken.

 Kouluterveydenhuoltoon kuuluu

  • oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen
  • oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen sekä   pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen
  • kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta
  • oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset
  • suun terveydenhuolto

 

Akuutit vaivat, kotona tapahtuneet tapaturmat sekä sairastumisiin liittyvät asiat hoidetaan sairaanhoitajan tai omalääkärin vastaanotolla terveyskeskuksessa.

1.6.2017 alkaen todistukset lapsen sairaudesta saat oman alueesi sairaanhoitajalta.

Kesäkuun alusta alkaen sairaan lapsen kanssa kotiin jääminen vaatii käynnin oman alueen sairaanhoitajalla. Tähän saakka työssä käyvä vanhempi on saanut todistuksen puhelimitse, mutta jatkossa se onnistuu vain poikkeustapauksissa. Sellaisiksi voidaan määritellä esimerkiksi pandemia tai poikkeuksellinen epidemiatilanne. Syy muutokseen on Valviran ja aluehallintovirastojen vuonna 2014 tekemä linjaus, jonka mukaan "sairaan lapsen hoidosta todistusta annettaessa terveydenhuollon ammattihenkilön on vakuututtava kirjaamiensa seikkojen todenperäisyydestä". Vapaasti suomennettuna hoitajan on siis pystyttävä omin silmin varmistamaan, että lapsi todella on sairas. Lääkärillä käyntiä muutos ei edellytä, jollei työnantaja niin vaadi. Sairaanhoitaja voi kirjoittaa 1–3 päivän pituisen hoitotodistuksen alle 10-vuotiaista lapsista.

Ajan voi varata arkena kello 8–9.30 soittamalla oman alueen sairaanhoitajalle 

Määräaikaiset terveystarkastukset ja terveysneuvonta

 

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset 6-vuotiaasta alkaen, joista 1., 5. ja 8. luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajassa terveystarkastuksessa kouluterveydenhoitaja ja lääkäri arvioivat yhdessä oppilaan terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi aina myös koko perheen hyvinvointia ja vanhemmat kutsutaan mukaan. Terveystarkastukseen sisältyy aina yksilöllinen terveysneuvonta. 

 

 

Terveystarkastusten lisäksi kouluterveydenhuollossa tavataan asiakkaita yksilöllisen tarpeen mukaisesti.

 

 
 

 

 

Opiskeluterveydenhuolto

 

Opiskeluterveydenhuollon palvelut on Nokialla tarkoitettu ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville sekä lukiolaisille.

 

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia edistämällä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä opiskeluyhteisön hyvinvointia

  • edistämällä ja seuraamalla opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä
  • järjestämällä terveyden- ja sairaanhoitopalveluja opiskelijoille mukaan lukien mielenterveys- ja päihdetyö sekä seksuaaliterveyden edistäminen
  • tunnistamalla varhain opiskelijan erityisen tuen tai tutkimuksen tarve, tukemalla opiskelijaa sekä tarvittaessa ohjaamalla jatkotutkimuksiin ja -hoitoon.

 

Toimintaa ohjaavat periaatteet

Opiskelijoiden osallisuus mahdollistetaan

• kaikessa opiskelijaa itseään koskevassa terveyden edistämisessä, hoidossa ja päätöksenteossa

• opiskeluterveydenhuollon toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Muita keskeisiä toimintaa ohjaavia periaatteita ovat asiakaslähtöisyys, yksilöllisyys, tasavertaisuus, opiskelijan voimavarojen vahvistaminen ja palvelujen vapaaehtoisuus.

 

(Lähde: Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen www-sivut. Viitattu 2.3..2016.)

 

Terveydenhoitaja tekee terveystarkastukset 1.-2. opiskeluvuoden aikana.

Opiskeluterveydenhuollon lääkärille voi varata ajan terveydenhoitajalta. Nokialla opiskeluterveydenhuollon piiriin kuuluvilla on oikeus maksuttomiin sairaanhoitopalveluihin opiskeluterveydenhuollossa. 

 

 

Terveystarkastuksissa käytettäviä lomakkeita:

Esitietolomake ekaluokkalaisen vanhemmille

Esitietolomake viitosluokkalaisen vanhemmille

Viitosluokkalaisen terveyskysely

Kahdeksasluokkalaisen terveyskysely

Esitietolomake kahdeksasluokkalaisen vanhemmille

Oppilaan selviytyminen ja hyvinvointi koulussa -lomake

 

 

Muita linkkejä:

www.nuortennokia.fi

www.mielenterveystalo.fi

http://www.vaestoliitto.fi/nuoret/

www.syohyvaa.fi

www.mll.fi/vanhempainnetti

www.kivakoulu.fi

www.thl.fi

www.tervekoululainen.fi

 

www.mielenterveystalo.fi

 

www.vaestoliitto.fi

 

www.neuvokasperhe.fi

 

www.tyttojenjuttu.fi

 

www.syohyvaa.fi

 

www.nuortennokia.fi

Tietoa päätäistä

Tietoa kihomadoista

www.pelitaito.fi tietoa pelaamisesta