Nokian kaupunki

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Muutos aukioloissa: 4.9 alkaen; palvelusihteeri paikalla maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 8-9, puhelinaika 8-11 ja 11.30-12. Torstaisin palvelusihteeri paikalla klo 8-11, puhelinaika 8-11 ja 11.30-12.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Nokian Mielenterveyskeskus tuottaa psykiatrisia hoito-, tutkimus- ja kuntoutuspalveluja kaupungin aikuisväestölle.

Nokian päihdeyksikkö tuottaa avopäihdepalveluita sekä päivätoiminta- ja asumispalveluita Nokian kaupungin aikuisväestölle. Päihdeyksikköön kuuluvat päihdevastaanotto, päiväkeskus ja asumisyksikkö. 

Mielenterveyskeskus ja päihdeyksikkö toimivat yhteistyössä perusturvan terveys- ja sosiaalipalveluyksiköiden, muiden mielenterveys- ja päihdepalveluita tuottavien ja mielenterveystyötä tekevien yhteisöjen ja organisaatioiden kanssa.

Mikäli apu mielenterveyshäiriöihin on tarpeen, hakeudutaan ensin omalääkärille. Omalääkäri arvioi potilaan mielenterveyden tilaa, hoidon tarvetta ja aloittaa hoidon. Tarvittaessa omalääkäri konsultoi mielenterveyskeskuksen lääkäriä. Mikäli perusterveydenhuollon antama apu ei riitä, omalääkäri tekee lähetteen mielenterveyskeskukseen. Myös neuvoloissa ja työterveyshuollossa arvioidaan ja hoidetaan mielenterveyshäiriöitä. 

Päihdeyksikköön hakeudutaan joko oma-aloitteisesti tai lähetteellä. Päihdeyksikön hoito toteutetaan yhteistyössä perusterveydenhuollon ja mielenterveyskeskuksen kanssa.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden yhteinen lähetteetön ohjaus- ja neuvonta-aika on torstaisin. Palvelu on tarkoitettu ensikertaa mielenterveys- ja päihdepalveluihin hakeutuvalle.  Voit soittaa torstaisin klo 8.15-9.00 välisenä aikana p. 050-3956266, tai tulla paikanpäälle ilman lähetettä tai ajanvarausta klo 9-10.00.  Jos olet ollut aiemmin asiakkaanamme, voit ottaa suoraan hoitavaan työntekijään puhelinaikana yhteyttä.

Tarvitsen apua! Mitä teen?

 Tietoa hoitoon hakeutumisesta

Kun tunnistat avun tarpeen, voit kysyä puhelimitse ohjeita hoitoon hakeutumisesta mielenterveyskeskuksesta p. 040-1334236 ma - pe klo 8.00 - 11.00. Tai voit soittaa torstaisin neuvonta- ja ohjausaikana klo 8.15-9.00 p. 050-3956266. Virka-ajan ulkopuolella (klo 16- jälkeen) voit ottaa yhteyttä terveyskeskuksen päivystykseen p. 03 5652 1140.

 

1. Olen masentunut, toivoton, stressaantunut, ahdistunut

Hae apua ja neuvoja terveyskeskuksen oman asuinalueesi vastaanotolta. Voit varata ajan omalääkärille tai mennä sairaanhoitajan vastaanotolle. Myös neuvolan tai työterveysaseman lääkäri ja terveydenhoitaja osaavat neuvoa sinua.

2. Olen kokenut äkillisen tai odottamattoman vaikean tapahtuman (esim. läheisen kuolema, avioero, onnettomuus), tai pitkän aikaa tapahtuneen jälkeen minun on vaikea päästä sen yli. Minulla on vakavia itsemurha-ajatuksia.

Ota yhteyttä terveyskeskuksen oman asuinalueesi vastaanotolle. Voit varata ajan omalääkärille tai mennä sairaanhoitajan vastaanotolle.

Mikäli sinusta tuntuu, että tarvitset apua välittömästi, etkä voi odottaa esim. seuraavaa arkiaamua, mene terveyskeskuksen päivystykseen ja klo 20 jälkeen TAYS Acutan päivystykseen. 

3. Epäilen itselläni tai läheiselläni psykoosia (jonka oireita ovat mm.: levottomuus, näkö- tai kuuloharhat, sekavuus ja todellisuudentajun häiriöt, eristäytyneisyys)

Ota yhteys arkipäivisin terveyskeskuksen alueesi vastaanotolle. Muuna aikana ota yhteys terveyskeskuksen päivystykseen. 

4. Minulla on ongelmia alkoholin tai huumeiden kanssa

Hae apua ja neuvoja terveyskeskuksen oman asuinalueesi vastaanotolta. Voit varata ajan omalääkärille tai mennä sairaanhoitajan vastaanotolle. Myös neuvolan tai työterveysaseman lääkäri ja terveydenhoitaja osaavat neuvoa sinua.

Voit myös varata ajan Nokian kaupungin Päihdeyksikköön soittamalla itse suoraan työntekijälle. 

5. Olen huolissani lapsesta, nuoresta tai perheen kriisistä

Kysy neuvoa neuvolan tai koulun terveydenhoitajalta tai varaa aika terveyskeskuksen oman asuinalueesi vastaanotolta. Lastensuojelun sosiaalityöntekijät järjestävät tukitoimia perheen erilaisissa kriiseissä. Yhteyttä voi ottaa myös Perhekeskukseen.