Nokian kaupunki

Työ ja yrittäjyys

Nokialla on vahva teollinen perinne, ja monen menestystarinan juuret juontavat tänne.

Nokian kaupunki tarjoaa erinomaiset puitteet yritystoiminnalle. Kaupungin voimakas kasvu ja vahva teollinen perinne näkyvät myös yritystoiminnassa. Nokia on osa Tampereen kaupunkiseutua, jossa monipuolinen elinkeinorakenne ja vahva yrityskanta takaavat tehokkaan verkostomaisen toimintaympäristön.

Seudulliset palvelut ovat käden ulottuvilla ja erinomaiset logistiset yhteydet maanteitse, rautateitse ja lentäen helpottavat yhteydenpitoa asiakkaisiin. Kasvukeskuksen monipuolista elinkeinorakennetta kehitetään uusien kasvualojen ja teollisuuden tukemisen lisäksi myös kaupanalan- ja muiden palveluyritysten toimintatarpeet huomioiden.

Nokian kaupungin elinkeinopalvelut

Nokian kaupungin elinkeinopalvelut vastaa yhteistyökumppaniensa kanssa Nokian kaupungin elinkeinorakenteen uudistamisesta ja kehittämisestä. Elinkeinopalvelut tuottaa ja tukee avaintoimialojensa tarvitsemia asiantuntijapalveluja. Toiminnan tarkoituksena on saada aikaan kannattavaa ja kasvavaa elinkeinotoimintaa Nokialla ja Tampereen kaupunkiseudulla.

Nokian kaupunki luo edellytyksiä yritystoiminnan kehittymiselle ja tukee koko organisaatiollaan yritysten kehittymistä. Laadukkaat, hyvällä tasolla olevat peruspalvelut luovat elinkeinopolitiikan perustan.

Nokia on edelleenkin selkeästi teollisuusvaltainen paikkakunta. Työpaikoista noin puolet on teollisuudessa ja toinen puoli palvelusektorilla. Alkutuotannon alalla työpaikkoja on puolitoista prosenttia. Työpaikkojen kokonaismäärä on ollut kasvussa Nokialla koko laman jälkeisen ajan.

Teollisuuden kokonaistuotanto on kasvanut voimakkaasti viime vuosien aikana. Suurilla teollisuusyrityksillä on laajennus- tai kehittämisinvestointeja. Toisaalta muutaman merkittävän yrityksen toiminta on loppunut Nokialla.

Kaupungin hallinnassa oleva kaavoitettu teollisuusmaa on Nokialla lähes kokonaan käytössä ja uusien alueiden kaavoitus on käynnissä. Nokian, Tampereen ja Ylöjärven kaupunkien yhteiselle Kolmenkulman yritysalueelle kaavoitetaan noin 800 hehtaarin kokoinen uusi yritysalue.

Nokian keskustaa kehitetään viihtyisäksi, vireäksi ja turvalliseksi asumisen ja kaupan keskukseksi.

Tutustu Nokian kaupungin kaupunkikehityspalveluihin myös Facebookissa sekä Instagramissa

Yhteystiedot

Elinkeinopalvelut
Elinkeinopäällikkö Tiina Laakkonen
p. 044 4860 918

Projektipäällikkö Henry Moisio
p. 040 7799 003

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi