Nokian kaupunki

Kolmenkulman Eco Industrial Park

Nokian ja Tampereen kaupunkien energiaselvityshankkeen tuloksena syntyi visio Kolmenkulman yritysalueelle toteutettavasta Eco Industrial Park -yritysalueesta

Nokian ja Tampereen kaupungit toteuttivat viime ja tämän vuoden aikana laajan Kolmenkulman energiaselvityshankkeen.  Kolmenkulman yritysalue sijaitsee Tampereen, Nokian ja Ylöjärven kaupunkien raja-alueella, ja on voimassa olevan yleiskaavan mukaan kokonaislaajuudeltaan noin 850 hehtaaria.

Selvityksen yhtenä tuloksena syntyi visio cleantech-vyöhykkeestä Kolmenkulman alueelle.  Kaupungit esittävät Kolmenkulman aluetta, laajennettuna Tarastenjärven alueella, kansalliseksi cleantech-vyöhykkeeksi.

Hankkeessa tehtiin seuraavat osaselvitykset:

·         Kolmenkulman alueen energiankulutus ja energiantuotantomahdollisuudet

·         Bioenergian, aurinkolämmön ja maalämmön selvitys

·        Aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuudet

·        CHP-monipolttoainelaitoksen toteutettavuus Nokian kaukolämmön tuotannossa ja  biokaasulaitoksen ja/tai kaatopaikkabiokaasun hyödyntäminen Kolmenkulman alueella

·         Cleantech-elinkeinovyöhykeselvitys

·         Yhteenkokoava liiketoimintasuunnitelma Kolmenkulman alueella

Eco Industrial Park -yritysalueen toiminnan käynnistämiseksi alueen kaupungit ovat hakeneet Pirkanmaan liitolta hankerahoitusta.  Hankkeen aikana haetaan alueelle pilottiyritykset ja perustetaan cleantech-vyöhykettä käynnissä pitävä organisaatio.

Cleantech-osaamista Tampereen seudulla

Valtioneuvosto on tehnyt viime keväänä cleantech-strategian, jonka tavoitteena on vauhdittaa suomalaisen cleantech-liiketoiminnan kasvua ja perinteisen teollisuuden uusiutumista puhtaan teknologian avulla. Visio on, että Suomessa on vuoteen 2020 mennessä huomattava määrä cleantech-yrityksiä ja niissä runsaasti uusia työpaikkoja. Lisäksi tavoitteena on perustaa mittava cleantech-pilottiympäristö, joka toimisi myös kansainvälisenä näyteikkunana. Cleantech tarkoittaa teknologian ratkaisuja, palveluja, innovaatioita ja tuotteita, jotka auttavat vähentämään ihmisen ympäristölle tuottamaa kuormitusta. Se on yksi maailman nopeimmin kasvava liiketoimintasektori.

Tampereen kaupunkiseudulla on jo nyt vahvaa cleantech-osaamista. Alueella toimii tällä sektorilla 35 yritystä, joissa työskentelee 550 työntekijää. Alan liikevaihto on 700 M€.  Seudun vahva teknologiateollisuuden pohja (2 860 yritystä, 34 000 työntekijää ja 7,752 M€ liikevaihto) antaa mahdollisuuden cleantech-ratkaisujen tuomiseksi tuotteisiin ja teollisiin prosesseihin laajemmin.

Tampereen teknillisellä yliopistolla on vahvaa kansainvälisen tason tutkimusosaamista cleantechiin liittyen. Tämä osaaminen linkittyy toisaalta vesi- ja jätehuoltotekniikkaan ja toisaalta liikenteen, koneiden ja teknologioiden tuottamien hiukkasten karakterisointiin sekä polttoaineiden vaikutusten tutkimiseen ja vähentämiseen.